scroll_top
facebook LinkedIn
Chci pochválit Mám nápad Chci se informovat Chci si stěžovat


Vánoční VOUCHER 2016

A je tu nová akce
Vánoční VOUCHER 2016

na nákup služeb:
A)

v hodnotě 600,- Kč za 500,- Kč
B)
v hodnotě 1.200,- Kč za 1.000,- Kč

Podmínky akce:

1.
jsou vydány VOUCHERY na nákupy v hodnotě A) a B)
2.
VOUCHER jsou vhodné jako dárek pro Vaše nejbližší, tj. pro babičky a dědečky, a to na čerpání služeb pro seniory - viz. dále
3.
nákup VOUCHERU je omezen spodní hranicí věku 18 let
4.
čerpání VOUCHERU je omezeno spodní hranicí věku 55 let
5.
objednávku VOUCHERU je nutné realizovat v době od 12.12. do 21.12.2016
6.
VOUCHER si vyberete dle svých potřeb v hodnotě o 20% vyšší, než zaplatíte
7.
hodnotu VOUCHERU, tj. cenu 500 či 1.000 Kč uhraďte na účet číslo:  33 33 55 55 77 / 2010
8.
pošlete nám e-mail “objednávku”, kde uvedete své jméno a příjmení, tedy jméno a příjmení plátce a z jakého účtu jste platbu realizovali, rovněž, kolik je Vám let
9.
do e-mailu “objednávky” rovněž uveďte, kam chcete vybraný a již uhrazený VOUCHER zaslat, tj. přesnou adresu, jméno a příjmení, a to včetně PSČ
10.
do e-mailu “objednávky” rovněž uveďte, na jaké jméno má býti dárkový VOUCHER vystaven
11.
čerpání hodnoty VOUHECRU je omezeno v čase od 15.01.2017 do 15.10.2017
12.
čerpání VOUCHERU je omezeno adresně pro PRAHU, PRAHU-VÝCHOD a PRAHU-ZÁPAD
13.
celkový počet VOUCHERŮ je omezen počtem 5 ks pro jednu osobu
14.
čerpání hodnoty VOUCHERU je omezeno na služby:
    14.1.
  VOUCHER za 500 Kč
       14.1.1.
    JEDNORÁZOVÝ NÁKUP pro Vašeho seniora, který nepřesáhne časovou náročnost 3 hodin, a to včetně ztrát času v dopravě a váhy nákupu 7,5 kg (samotný nákup bude našemu pracovníkovi proplacen na základě předaného účtu v hotovosti při předání a samotný rozsah nákupu může býti stanoven telefonicky, e-mailem předem)
       14.1.2.
    UVAŘENÍ OBĚDA ČI VEČEŘE, které nepřesáhne časovou náročnost 3 hodin, a to včetně ztrát času v dopravě
       14.1.3.
    DOPROVOD K LÉKAŘI MHD, který nepřesáhne časovou náročnost 3 hodin, a to včetně ztrát času v dopravě
       14.1.4.
    DOPROVOD K LÉKAŘIi NAŠÍM VOZEM, který nepřesáhne časovou náročnost 1,5 hodiny,  a to včetně ztrát času v dopravě, tj. času na přistavení vozu, a nepřesáhne dopravní vzdálenost 7,5 km
    14.2.
  VOUCHER za 1.000 Kč
       14.2.1.
    JEDNORÁZOVÝ NÁKUP pro Vašeho seniora, který nepřesáhne časovou náročnost 5 hodin, a to včetně ztrát času v dopravě a váhy nákupu 15 kg (samotný nákup bude našemu pracovníkovi proplacen na základě předaného účtu v hotovosti při předání a samotný rozsah nákupu může býti stanoven telefonicky, e-mailem předem)
       14.2.2.
    UVAŘENÍ OBĚDA ČI VEČEŘE, které nepřesáhne časovou náročnost 6 hodin, a to včetně ztrát času v dopravě
       14.2.3.
    DOPROVOD K LÉKAŘI MHD, který nepřesáhne časovou náročnost 6 hodin, a to včetně ztrát času v dopravě
       14.2.4.
    DOPROVOD K LÉKAŘIi NAŠÍM VOZEM, který nepřesáhne časovou náročnost 3 hodiny, a to včetně ztrát času v dopravě, tj. času na přistavení vozu, a nepřesáhne dopravní vzdálenost 15 km
15.
na čerpání služeb je nutné vystavení OBJEDNÁVKY minimálně 14 dní předem, která bude potvrzena naší společností, a to včetně rozsahu, případně včetně navýšené ceny k doplacení dle skutečného objemu služeb
16.
finanční prostředky za nevyčerpané služby se nevracejí
17.
služby, které naopak nebudou pokryty z hodnoty VOUCHERU a budou čerpány je nutné doplatit v hotovosti na místě, a to bezprostředně po čerpání služb
18.
akce VOUCHER se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území Č̌eské republiky starší 18 let, plně způsobilá k právním úkonům. Za osobu starší 18 let se považuje osoba, jež dovršila 18 let věku nejpozději v den předcházející dni nákupu slevového kupónu “VOUHER” dle odstavce 1. až 14. (Princip akce VOUCHER) těchto Podmínek. Z účasti na akci VOUCHER jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a všech spolupracujících agentur a společností a osoby jim blízké, tj. osoby tvořící domácnost a osoby blízké ve smyslu § 116 a § 117 občanského zákoníku.
Účastníkem této akce se může stát každý, kdo akceptuje a splní Podmínky stanovené v tomto dokumentu.
Osoby nesplňující Podmínky účasti v této akci nebo jednající v rozporu s nimi nebudou do akce zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba i přes uvedené získala VOUCHER na nákup služeb v rámci této akce, např. v důsledku uvedení nepravdivých informací, nemá nárok na slevu.
19.
účastí v akci VOUCHER každý účastník uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů organizátorovi akce VOUCHER organizující společnosti AGENCY INclean senior s.r.o., jakožto správci a zpracovateli za účelem zařazení do databáze a za účelem dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení produktů̊ a služeb a za účelem zasílání obchodních sdělení, a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání tohoto souhlasu. Účastník uděluje souhlas, aby poskytnuté osobní údaje byly zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem. Organizátor tímto informuje každou osobu, která poskytla v rámci slevové akce své osobní údaje ke zpracování, o jejích právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo přístupu k těmto údajům a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z § 11 a § 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv písemnou formou na korespondenční adrese organizátora odvolán.

Poznámka
Pro zasílání závazných objednávek s výše uvedenou příslušnou slevou na základě již zakoupeného VOUCHERU za výše uvedených podmínek, je potřeba si pospíšit do dílčích nejpozdějších termínů, pro čerpání poslední služby je nutné zaslat objednávku do termínu 14 dní před skončením akce, tzn. do 01.10.2017.
Poslední nákup, resp. objednávku VOUCHERU se slevou bude možné realizovat do data 21.12.2016, a to s tím, že organizátor této slevové akce VOUCHER. VOUCHERY budou zasílány e-mailem ve formátu pdf s vyplněným jménem a příjmením Vámi uvedeného příjemce a na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.
Pro čerpání příslušného plnění služeb z VOUCHERU dle bodu 14. je zapotřebí naplnit všechny podmínky dle bodů 1. až 19.
Slevy není možné kumulovat ani využít společně se slevami z jiných akcí, VOUCHERY však ano.
Vyhrazujeme si právo zakázku bez udání důvodu odmítnout.

DPH není součástí Vašeho nákupu..
VOUCHERY i služby Vám dodá společnost AGENCY INclean senior s.r.o., která není plátcem DPH.

Za vedení společnosti
RAV, CEO
Obchod S Volným Časem